EnglishSvenska

LaTeX-mall till word

Många saknar en bra mall för att skriva akademiska labbrapporter. Jag lägger därför upp min LaTeX-liknande mall till Word. LaTeX är ett typsättningsspråk som främst används i akademiska miljöer. Kännetecken för en LaTeX-rapport är ofta numrerade rubriker, ett speciellt typsnitt (computer modern) och breda marginaler. Fördelarna med LaTeX är många men ibland kan det vara mer tidseffektivt att skriva rapporten i Word.

LaTex-mall till Word (eller gå in på Github-projektet)

Typsnitt Computer Modern

 

Exempel på rapport skriven med denna mall

Extra:
Instruktioner för att snabbt skriva ekvationer i Word

 

Kalman filter to estimate position

I recently had a course in Applied signal processing where one of our tasks was to estimate the postion of an object from noisy measurements. A Kalman filter was used.


Figure 1: Original data and measurement with noise plotted together with the measured signal. The noise level is Gaussian with mean 0 and standard distribution 0.1.

 


Figure 2: Kalman filter with different R applied to observed data (blue line) and the signal without noise (green line).

The Kalman filter is quite impressive!

Matlab code

Report

Tagged with: ,