EnglishSvenska

This post is automatically translated to English by Google Translate.

Bra debugging i CakePHP

Effektiv programmering kräver bra debugging och detta är något som i php kräver viss ansträngning. Jag använder mig av CakePHP debug kit tillsammans med FireBug och FirePHP i Firefox.

Förutom att jag kan dumpa debug-meddelande till konsolen kan jag även få detaljerad information över vad som tar tid att exekvera.

memory usage cakephp debug firebug

Posted in Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*