EnglishSvenska

This post is automatically translated to English by Google Translate.

Flödessimulering i AutoMod

Ännu en inlämningsuppgift och denna gång handlar det om simulerad produktion i AutoMod. Vi låter två produkter flöda genom ett mycket enkelt produktionssystem. 

Denna uppgift finns nog mest för att visa att det finns möjlighet att simulera produktionsflöden. Förutom att bygga modellen ingick även att förbättra flödet. Problematiken låg i att det tar tid att ställa om maskinerna efter de två produkttyperna och att maskinerna var olika snabba. I simulationen, så som i verkligheten, går maskiner sönder slumpmässigt. Vi la in buffertar för att till viss del lösa flaskhalsproblem när maskiner var nere och använde batcher för att minska ställtid, (varje maskin gör ex 10 bearbetningar på samma produkttyp innan maskinen ställs om för ny produkttyp. Sista optimeringen var routing där vi lät en produkttyp gå till vänster och en till höger.

Filmade skärmen och snabbspolade simulationen:
Posted in Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*