EnglishSvenska

This post is automatically translated to English by Google Translate.

.htaccess för ip och lösenord i gemensam regel

Säg att du har en webbplats som du vill att bara vissa personer ska få tillgång till. En del av dessa personer har du ip-nummer till medan du inte har det till andra.

  1. De med betrodd ip-adress ska få komma åt webbplatsen utan att ange lösenord
  2. Resten blir begärda att ange lösenord

Det kan liknas vid en dörrvakt som känner vissa personer, (ip-nummer), och begär att de han inte känner visar legitimation, (lösenord). Såhär blir htaccess-filen:

<IfModule mod_authn_file.c>
 AuthName "Username and password required"
 AuthUserFile /path/to/.htpasswd
 AuthType Basic
 Require valid-user
 Order Deny,Allow
 Deny from all
 Allow from 127.0.0.1
 Allow from 10.100.100.100
 Satisfy Any
</IfModule>

hit för att generera lösenord till htpasswd-filen.

Tagged with:
Posted in Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*