EnglishSvenska

This post is automatically translated to English by Google Translate.

Kiaindex 2.3.0

Mycket om Kiaindex just nu. Har under ett tag uppgraderat hela sajten med administrationsgränssnitt och även några nya saker för besökare av Kiaindex.

Nya saker för besökaren:

  • Snabbare lista.
  • Snabbare export av excel-filer.
  • Möjlighet att lista alla sajter till en viss mätleverantör.

excel-export cakephp exportera till excel php mätleverantörs sajter kiaindex excel kiaindex excel2

Nya saker för administatören:

  • Användande av xml-filer istället för Excel vid import av ny data
  • Bättre och enhetligt gränssnitt. Tidigare var det onödigt komplicerat.
  • Möjlighet för konvertering mellan excel och xml för att underlätta övergången.

Några bilder på gränssnittet:

cakephp administation cakephp administation2 granska data kiaindex listan admin sök efter sajt ändra sajt redigera veckor

Posted in Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*