EnglishSvenska

This post is automatically translated to English by Google Translate.

Laboration i Industriautomation

Laborationer i Industriautomation tar fart på allvar. Vår uppgift idag var att med hjälp av ett ABBs PLC-system sortera stora och små stålkulor.

Kulbana:

industriautomation_4industriautomation_5

Implementation i PLC:

industriautomation_3industriautomation_6

Teori:

industriautomation_1industriautomation_2

Tagged with: ,
Posted in Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*