EnglishSvenska

This post is automatically translated to English by Google Translate.

Matematisk statistik

Nu när tentorna är skrivna och alla inlämningar klara tänkte jag skriva några ord om Matematisk statistik; en kurs jag blev ganska förtjust i. Kanske för att det är den mest praktiska matematikkursen jag läst.

Första inlämningsuppgiften handlade om kösystem och den andra om dataanalys. Att simulera kösystem ser ut såhär:

ksystem_statistik_matlab

Inlämningsuppgift 2 - Dataanalys:

Avgör om det är troligt att en viss balktyp är starkare än en annan. Jag valde att kontrollera detta med matlab-funktionen ttest2 (hypotestest).

Mätdata är en hur mycket centrum på balken avviker när den belastas. Hypoteser:
H0: deflection steel beam = deflection alloy beam (Att de är lika starka)
H1: deflection steel beam > deflection alloy beam (Att S böjer sig mer än A. Det är detta som ska försöka bevisas med tillräcklig sannolikhet att ha rätt)

 

Matlab-kod:
% mätdata
dtS=[26.5 24.9 36.4 24.4 22.1 22.7 22.0 22.2];
dtA=[19.3 21.0 16.7 20.2 20.3];
[h,p,ci] = ttest2(dtS,dtA,0.01,'right','unequal')
Vilket ger svaret:
h =
1
p =
0.0068
ci =
0.4338 Inf
Vilket innebär att vi förkastar H0 med 99% konfidens. Har nu bevisat att det är mycket troligt att material S är svagare än material A.
Tagged with: ,
Posted in Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*