EnglishSvenska

This post is automatically translated to English by Google Translate.

Virtual host i apache2

Enkelt i Ubuntu (och troligtvis även i de flesta andra linux-distrubutioner):

  1. Skapa en .conf-fil i sites-enabled (/etc/apache2/sites-enabled). Exempel på konfigurationer finns på http://httpd.apache.org/docs/2.0/vhosts/examples.html
  2. Skapa en symbolic link till den virtuella värden mha #sudo a2ensite mynewsite
  3. Du borde få en symbolisk länk i sites-enabled och ett meddelande om att apache måste reloadas. 
  4. Reloada med #/etc/init.d/apache2 reload
Posted in Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*