EnglishSvenska

This post is automatically translated to English by Google Translate.

VNC på RaspberryPi

VNC gör att du kan fjärrstyra din linux-maskin från en annan dator. I den här bloggposten beskriver jag hur du får igång en vnc server och därefter kopplar upp mot den. Jag använder Raspbian distro.

Alternativ 1 (enklast att använda den inbyggda vnc servern)

 1. Aktivera ssh på RaspberryPi och koppla upp dig till maskinen. Alternativt öppnar du terminalen direkt på RaspberryPi och gör allt därifrån.
 2. Redigera configfilen med $ sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf
 3. Ta bort kommenteringen längst ner som handlar om vnc
 4. Starta om maskinen med $ sudo shutdown -r now

Alternativ 2 (om vnc server inte finns förinstallerad)

 1. Som steg 1 ovan.
 2. För att installera: $ sudo apt-get install tightvncserver
 3. För att starta: $ vncserver :1
 4. Ladda ner tightvnc client på den dator du vill styra från
 5. Anslut till RaspberryPi med rätt ip och port 5901. Exempelvis 192.168.1.130:5901. Använd ifconfig på raspberry pi för att få ip-nummret.
Tagged with:
Posted in Blog
3 Comments »VNC på RaspberryPi
 1. Jojo says:

  Om tex strömmen går och sedan kommer tillbaka vilket medför att Pi:n startar om, startas VNC automatiskt då?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*