EnglishSvenska

Ny hemsida till Finsk-Svenska Handelskammaren

Vi har haft nöjet och äran att göra om Finsk-svenska handelskammarens hemsida. Det är en knytpunkt för finska företag som ska etablera sig på den svenska marknaden.

Finsk-svenska handelskammaren grundades år 1936 som ett resultat av obalans i handeln mellan Finland och Sverige. ”Finsve” är Finlands officiella handelsrepresentation i Sverige.

Vår uppgift är att fungera som en pålitlig partner och extraresurs för finska företag, i synnerhet små och medelstora företag, i samband med uppstart eller utveckling av affärsverksamheten på den svenska marknaden. Tillsammans planerar vi den rätta sammansättningen av tjänster för ditt företag och genomför dem. – Finsk-svenska handelskammaren

I projektet ingick utöver hemsidan även att ta fram nya mallar för nyhetsbrev samt en förnyelse av en PowerPoint-presentation.

Custom Joomla component

Finsk-Svenska handelskammaren behövde ett sätt att lista sina medlemmar. Treplex löste detta genom att bygga en skräddarsydd Joomlakomponent som styrs från back-end.

Produktkatalog till Swetex

Swetex behövde flytta sin massiva papperskatalog ut på webben. För att nå detta mål valde vi att göra en webbshop utan köpfunktionen. I framtiden blir det då även enklare att uppgradera webbplatsen till en fullt fungerande webbutik.

I den nuvarande katalogen finns ungefär 600 produkter och dessutom en del olika varianter till vissa av produkterna. För att flytta över alla produkterna in i webbplatsens databas använde vi oss av några kreativa verktyg för att semi-automatiskt läsa av den papperskatalog som redan fanns. Resultatet blev en överskådlig och sökningsbar katalog till de flesta av företagets produkter.

KIA-Index

En anledning till de problem som fanns med den tidigare webbplatsen var att väldigt många ville komma åt webbplatsen samtidigt under en kort tidperiod. Med snabbhet som högsta prioritet har webbplatsen skrivits om från grunden.

Server cache: Grundtanken har varit “allt som går att cacha, ska cachas”. Detta innebär att person nummer två som besöker en viss sida på Kiaindex inte behöver vänta på att servern ska generera sidan man vill åt, vilket var fallet tidigare. Varje sida får en unik url som kan delas upp i flera stycken. Exempel:

Varje begäran kan på så sätt jämföras i cache-motorn. Servern kan ägna sig åt mer givande uppgifter än att upprepade gånger leverera samma innehåll.

Optimerad sökning i trädstrukturerad lista: Antalet databassökningar för att generera en lista var tidigare väldigt stort eftersom varje rad på Kiaindex har möjlighet att ha undersajter. Många frågor till databasen innebär hård belastning.
Exempel: Ett nätverk på kiaindex kan i sig innehålla ett nätverk. Det nätverket innehåller sajter som i sin tur kan ha tillhörande sajter och även subsajter. Skiss på hur det kan se ut:

Databaskoppling är ofta en flaskhals i webbapplikationer och var definitivt det som gav för höga visningstider på Kiaindex. I den nya versionen ställs minimalt antal databasfrågor genom att mer data hämtas i varje enskild fråga. Och om en fråga redan är ställd tidigare, hämtas den från cache och behöver inte ställas igen. Kort sagt; smartare ställda frågor, betydligt färre till antalet och få upprepningar.

Resultat

Med snabbare visningstider har också antalet sidvisningar gått upp kraftigt. Extra tydligt syns resultatet på sidor per besök. Snabbare laddningstider leder ofta till att besökaren väljer att klicka omkring mer på sajten.

Jämfört med statistik från de 5 senaste månaderna har tisdagens trafik slagit det gamla sidvisningsrekordet dubbelt. Med stor sannolikhet kommer ett nytt rekord att sättas på onsdag då nya veckosiffror publiceras.

Uppgraderingar som kommit senare

Integration med TS
TS reviderar medier och KIA-index använder sig nu av en del av TS data över sajter. Idén är att slippa göra onödigt dubbelarbete med att fylla i beskrivningar för varje sajt.

Snabb export av data till Excel

Tagged with: