EnglishSvenska

This post is automatically translated to English by Google Translate.

Ansluta till Eduroam på Chalmers

Eftersom många har problem med att ansluta till eduroam på Chalmers skriver jag här hur man gör.

Nätverket på Chalmers heter eduroam.
Använd cid@chalmers.se som användarnnamn.
Lösenordet är samma som ditt cid-lösenord.

Detaljer:

SSID (nätverksnamn): eduroam
Nätverksautentisering: WPA2
Datakryptering: AES
EAP-typ: PEAP
Autentisering: MSCHAP v2
Användarnamn: CID@chalmers.se (även som student)
Lösenord: CID-lösenord
TCP/IP inställningar för kortet (inkl DNS): DHCP
Certifikat: eduroam.chalmers.se
Utfärdare: Thawte

Ansluta på iPhone

Läs https://student.portal.chalmers.se/sv/kontaktochservice/it-passerkort-kopiering/egenadministrerad/mobiltelefoner/tradlastnatvark/Sidor/iOS-(iPhone).aspx

Ansluta på Android

Läs https://student.portal.chalmers.se/sv/kontaktochservice/it-passerkort-kopiering/egenadministrerad/mobiltelefoner/tradlastnatvark/Sidor/Android.aspx

"Det fungerar inte"

Testa att logga in på https://student.portal.chalmers.se/sv/Sidor/default.aspx. Fungerar det inte med ditt cid så är felet där.

Om det fungerar att logga in med ditt cid testa att följa instruktionerna på dessa sidor:

Posted in Chalmers
3 Comments »Ansluta till Eduroam på Chalmers
  1. Salman Yahya says:

    Thanks Sebastian

  2. Fogel says:

    Tack Sebastian!

  3. Fritte says:

    tack Andreas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*