EnglishSvenska

Kiaindex 2.0 släpps!

Varför nya Kiaindex är snabbare:

Bättre kod: En anledning till de problem som fanns med den gamla listan var att väldigt många ville komma åt webbplatsen samtidigt under en kort tidperiod. Med snabbhet som högsta prioritet har listan skrivits om från grunden i php med stöd av cakePHP som ramverk. Php i sig kräver inte en viss struktur vilket gör att programmerare kan utrycka sig på de mest kreativa sätt. CakePHP är baserat på MVC-struktur och liknar på vissa sätt Ruby on Rails. Istället för att lägga tid på att bygga den grundläggande strukturen ägnar man mer tid åt produktiv programmering. Mycket fördelaktigt!

mvchot-features

Server cache: Grundtanken har varit “allt som går att cacha, ska cachas”. Detta innebär att person nummer två som besöker en viss sida på Kiaindex inte behöver vänta på att servern ska generera sidan man vill åt, vilket var fallet tidigare. Varje sida får en unik url som kan delas upp i flera stycken. Exempel:

url-view-cache

Varje begäran kan på så sätt jämföras i cache-motorn. Servern kan ägna sig åt mer givande uppgifter än att upprepade gånger leverera samma innehåll.

Optimerad sökning i trädstrukturerad lista: Antalet databassökningar för att generera en lista var tidigare väldigt stort eftersom varje rad på Kiaindex har möjlighet att ha undersajter. Många frågor till databasen innebär hård belastning.
Exempel: Ett nätverk på kiaindex kan i sig innehålla ett nätverk. Det nätverket innehåller sajter som i sin tur kan ha tillhörande sajter och även subsajter. Skiss på hur det kan se ut:

tree-structure

Databaskoppling är ofta en flaskhals i webbapplikationer och var definitivt det som gav för höga visningstider på Kiaindex. I den nya versionen ställs minimalt antal databasfrågor genom att mer data hämtas i varje enskild fråga. Och om en fråga redan är ställd tidigare, hämtas den från cache och behöver inte ställas igen. Kort sagt; smartare ställda frågor, betydligt färre till antalet och få upprepningar.

Resultat:

 kiaindex-sidvisningar kiaindex-sidor-per-besok

Med snabbare visningstider har också antalet sidvisningar gått upp kraftigt. Extra tydligt syns resultatet på sidor per besök. Snabbare laddningstider leder ofta till att besökaren väljer att klicka omkring mer på sajten.

Jämfört med statistik från de 5 senaste månaderna har tisdagens trafik slagit det gamla sidvisningsrekordet dubbelt. Med stor sannolikhet kommer ett nytt rekord att sättas på onsdag då nya veckosiffror publiceras.