EnglishSvenska

Flödessimulering i AutoMod

Ännu en inlämningsuppgift och denna gång handlar det om simulerad produktion i AutoMod. Vi låter två produkter flöda genom ett mycket enkelt produktionssystem. 

Denna uppgift finns nog mest för att visa att det finns möjlighet att simulera produktionsflöden. Förutom att bygga modellen ingick även att förbättra flödet. Problematiken låg i att det tar tid att ställa om maskinerna efter de två produkttyperna och att maskinerna var olika snabba. I simulationen, så som i verkligheten, går maskiner sönder slumpmässigt. Vi la in buffertar för att till viss del lösa flaskhalsproblem när maskiner var nere och använde batcher för att minska ställtid, (varje maskin gör ex 10 bearbetningar på samma produkttyp innan maskinen ställs om för ny produkttyp. Sista optimeringen var routing där vi lät en produkttyp gå till vänster och en till höger.

Filmade skärmen och snabbspolade simulationen:
Sliders for volume and light

I have updated Eventghost Web Gui with sliders for sound volume and light. 

This is still a little buggy but works quite well on my phone. Test it and leave a comment describing how it works for you!

Visit project on Bitbucket to download code

eventghoast_dynamic_web_server_variable_1eventghoast_dynamic_web_server_variable_2

Eventghost Web Gui

[Updated. See https://sebastiannilsson.com/open-source/eventghost-web-gui for new version]

This a Web gui for Eventghost built in jQuery Mobile. It uses an ajax function to call Eventghost events to avoid sending multiple requests on page refresh. You will need the web server plugin to get this working.

Building your own gui is quite easy even if you do not know that much html. Just copy the example and modify it. Events are set by the title attribute. An ajax function handles sending events so you don't have to. Style your gui with the jQuery api. I have only tested this on Android but since it is built with jQuery Mobile I think it will work excellent on Iphone and Ipad aswell. 

Most of the text in the example is in Swedish since it is the configuration I use myself. The example is just to demonstrate how to build a gui and you have to modify it to suit your Eventghost configuration.

Visit project on Bitbucket to download code

Some images:

eventghost_web_gui_starteventghost_web_gui_tveventghost_web_gui_tv_optionseventghost_web_gui_lightseventghost_web_gui_xbmc

On my HTC Desire (Android):

eventghost_web_server_1eventghost_web_server_2eventghost_web_server_3eventghost_web_server_4

RS232-protokoll

Klurigaste inlämningsuppgiften i Industriautomation hittills är nu över. Den handlade om att simulera kommunikation mellan två RS232-enheter. Uppgiften var att programmera en del av protokollet för RS232 så att två enheter kan skicka meddelanden till varandra. Inte mycket att titta på men en bra övning i hur kommunikation fungerar på en väldigt låg nivå.
rs232_isagraf

Taggad med: ,

Laboration i Industriautomation

Laborationer i Industriautomation tar fart på allvar. Vår uppgift idag var att med hjälp av ett ABBs PLC-system sortera stora och små stålkulor.

Kulbana:

industriautomation_4industriautomation_5

Implementation i PLC:

industriautomation_3industriautomation_6

Teori:

industriautomation_1industriautomation_2

Taggad med: ,

Ubuntu Cola

För Ubuntu geeks finns det bara en typ av dricka, (även om koppling till operativsystemet Ubuntu egentligen saknas).

ubuntu_cola

Synd att den inte var så god bara.