EnglishSvenska

Detta inlägg är automatiskt översatt till svenska med Google Translate.

Bränn Arduino bootloader till Atmega328-PU

Jag köpte ett gäng nya Atmega328-PU. Eftersom det finns två varianter av detta mikrochip nämligen Atmega328p-pu och Atmega328-pu. P efter 328 innebär "pico-power" vilket betyder att den drar mindre ström. När man försöker bränna en bootloader ett icke pico-power-chip så får man felmeddelande om ogiltig signatur:

Expected signature for ATMEGA328P is 1E 95 0F Double check chip, or use -F to override this

Snabbaste sättet att lösa detta är att lägga till non-pico-power som en Arduino-typ. Gå till mappen där Arduino IDE är installerat. Öppna filen /hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf. Lägg till detta:

#------------------------------------------------------------
# ATmega328
#------------------------------------------------------------

part
  id   = "m328";
  desc  = "ATMEGA328";
  has_debugwire = yes;
  flash_instr  = 0xB6, 0x01, 0x11;
  eeprom_instr = 0xBD, 0xF2, 0xBD, 0xE1, 0xBB, 0xCF, 0xB4, 0x00,
    0xBE, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xBC, 0x00, 0xBB, 0xBF,
    0x99, 0xF9, 0xBB, 0xAF;
  stk500_devcode = 0x86;
  # avr910_devcode = 0x;
  signature  = 0x1e 0x95 0x14;
  pagel  = 0xd7;
  bs2   = 0xc2;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable = "1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1",
   "x x x x x x x x x x x x x x x x";

  chip_erase = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 x x x x x",
   "x x x x x x x x x x x x x x x x";

  timeout = 200;
  stabdelay = 100;
  cmdexedelay = 25;
  synchloops = 32;
  bytedelay = 0;
  pollindex = 3;
  pollvalue = 0x53;
  predelay = 1;
  postdelay = 1;
  pollmethod = 1;

  pp_controlstack =
 0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
 0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
 0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
 0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay = 100;
  progmodedelay = 0;
  latchcycles  = 5;
  togglevtg  = 1;
  poweroffdelay = 15;
  resetdelayms = 1;
  resetdelayus = 0;
  hvleavestabdelay = 15;
  resetdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  memory "eeprom"
 paged  = no;
 page_size = 4;
 size  = 1024;
 min_write_delay = 3600;
 max_write_delay = 3600;
 readback_p1 = 0xff;
 readback_p2 = 0xff;
 read = " 1 0 1 0 0 0 0 0",
     " 0 0 0 x x x a9 a8",
     " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
     " o o o o o o o o";

 write = " 1 1 0 0 0 0 0 0",
     " 0 0 0 x x x a9 a8",
  " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
  " i i i i i i i i";

 loadpage_lo = " 1 1 0 0 0 0 0 1",
     " 0 0 0 0 0 0 0 0",
     " 0 0 0 0 0 0 a1 a0",
     " i i i i i i i i";

 writepage = " 1 1 0 0 0 0 1 0",
    " 0 0 x x x x a9 a8",
    " a7 a6 a5 a4 a3 a2 0 0",
    " x x x x x x x x";

 mode  = 0x41;
 delay  = 20;
 blocksize = 4;
 readsize = 256;
  ;

  memory "flash"
 paged  = yes;
 size  = 32768;
 page_size = 128;
 num_pages = 256;
 min_write_delay = 4500;
 max_write_delay = 4500;
 readback_p1 = 0xff;
 readback_p2 = 0xff;
 read_lo = " 0 0 1 0 0 0 0 0",
   " 0 0 a13 a12 a11 a10 a9 a8",
   " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
   " o o o o o o o o";

 read_hi = " 0 0 1 0 1 0 0 0",
   " 0 0 a13 a12 a11 a10 a9 a8",
   " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
   " o o o o o o o o";

 loadpage_lo = " 0 1 0 0 0 0 0 0",
     " 0 0 0 x x x x x",
     " x x a5 a4 a3 a2 a1 a0",
     " i i i i i i i i";

 loadpage_hi = " 0 1 0 0 1 0 0 0",
     " 0 0 0 x x x x x",
     " x x a5 a4 a3 a2 a1 a0",
     " i i i i i i i i";

 writepage = " 0 1 0 0 1 1 0 0",
    " 0 0 a13 a12 a11 a10 a9 a8",
    " a7 a6 x x x x x x",
    " x x x x x x x x";

 mode  = 0x41;
 delay  = 6;
 blocksize = 128;
 readsize = 256;

  ;

  memory "lfuse"
 size = 1;
 min_write_delay = 4500;
 max_write_delay = 4500;
 read = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
    "x x x x x x x x o o o o o o o o";

 write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
     "x x x x x x x x i i i i i i i i";
  ;

  memory "hfuse"
 size = 1;
 min_write_delay = 4500;
 max_write_delay = 4500;
 read = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
    "x x x x x x x x o o o o o o o o";

 write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
     "x x x x x x x x i i i i i i i i";
  ;

  memory "efuse"
 size = 1;
 min_write_delay = 4500;
 max_write_delay = 4500;
 read = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
    "x x x x x x x x x x x x x o o o";

 write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
     "x x x x x x x x x x x x x i i i";
  ;

  memory "lock"
 size = 1;
 min_write_delay = 4500;
 max_write_delay = 4500;
 read = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
    "x x x x x x x x x x o o o o o o";

 write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
     "x x x x x x x x 1 1 i i i i i i";
  ;

  memory "calibration"
 size = 1;
 read = "0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 x x x x x",
    "0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o";
  ;

  memory "signature"
 size = 3;
 read = "0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x",
    "x x x x x x a1 a0 o o o o o o o o";
  ;
;

Hitta därefter filen /hardware/arduino/boards.txt och lägg till:

##############################################################

uno328.name=Arduino Uno w/ ATmega328 (non-P)
uno328.upload.protocol=arduino
uno328.upload.maximum_size=32256
uno328.upload.speed=115200
uno328.bootloader.low_fuses=0xff
uno328.bootloader.high_fuses=0xde
uno328.bootloader.extended_fuses=0x05
uno328.bootloader.path=optiboot
uno328.bootloader.file=optiboot_atmega328.hex
uno328.bootloader.unlock_bits=0x3F
uno328.bootloader.lock_bits=0x0F
uno328.build.mcu=atmega328
uno328.build.f_cpu=16000000L
uno328.build.core=arduino
uno328.build.variant=standard

Därefter ska det från Arduinos IDE se ut såhär:

 

Komponenter finns här:

Du kan också köpa Atmega med Arduino bootloader och klisterlapp:
Taggad med: , , ,
Kategori: Arduino

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*