EnglishSvenska

Detta inlägg är automatiskt översatt till svenska med Google Translate.

Fjäderpendel i Matlab

Projektuppgiften utgör en obligatorisk del av kursen TME010 Mekanik Z, I, TD, och ger 1,5 högskolepoäng. Uppgiften består i att lösa ett mer avancerat mekaniskt problem (massa-fjäder-system) med hjälp av Matlab.
Rapporten 1.71 Mb
All kod 3.34 Kb

Innehåller även term för dämpning 🙂

% parametrar
m = 1; % massan kg
k = 10; % fjäderkonstanten N/m
g = 9.81; % tyngdkraftfältet m/s^2
b = 2; % fjäderns ospända längd
zetax = 0; % dämpning i x
zetay = 0; % dämpning i y

% begynnelsevärden
alfa = 1;% vinkeln alfa i radianer
delta = 1.962; % fjäderförlängningen
xvel = 2; % hastighet i x
yvel = -2; % hastighet i y

Kategori: Chalmers

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*