EnglishSvenska

Detta inlägg är automatiskt översatt till svenska med Google Translate.

Ny hemsida till Finsk-Svenska Handelskammaren

Vi har haft nöjet och äran att göra om Finsk-svenska handelskammarens hemsida. Det är en knytpunkt för finska företag som ska etablera sig på den svenska marknaden.

Finsk-svenska handelskammaren grundades år 1936 som ett resultat av obalans i handeln mellan Finland och Sverige. ”Finsve” är Finlands officiella handelsrepresentation i Sverige.

Vår uppgift är att fungera som en pålitlig partner och extraresurs för finska företag, i synnerhet små och medelstora företag, i samband med uppstart eller utveckling av affärsverksamheten på den svenska marknaden. Tillsammans planerar vi den rätta sammansättningen av tjänster för ditt företag och genomför dem. – Finsk-svenska handelskammaren

I projektet ingick utöver hemsidan även att ta fram nya mallar för nyhetsbrev samt en förnyelse av en PowerPoint-presentation.

Custom Joomla component

Finsk-Svenska handelskammaren behövde ett sätt att lista sina medlemmar. Treplex löste detta genom att bygga en skräddarsydd Joomlakomponent som styrs från back-end.

Kategori: Referenser, Timeline