EnglishSvenska

.htaccess för ip och lösenord i gemensam regel

Säg att du har en webbplats som du vill att bara vissa personer ska få tillgång till. En del av dessa personer har du ip-nummer till medan du inte har det till andra.

  1. De med betrodd ip-adress ska få komma åt webbplatsen utan att ange lösenord
  2. Resten blir begärda att ange lösenord

Det kan liknas vid en dörrvakt som känner vissa personer, (ip-nummer), och begär att de han inte känner visar legitimation, (lösenord). Såhär blir htaccess-filen:

<IfModule mod_authn_file.c>
 AuthName "Username and password required"
 AuthUserFile /path/to/.htpasswd
 AuthType Basic
 Require valid-user
 Order Deny,Allow
 Deny from all
 Allow from 127.0.0.1
 Allow from 10.100.100.100
 Satisfy Any
</IfModule>

hit för att generera lösenord till htpasswd-filen.

Tagged with:

Skriv om url med .htaccess

Kort inlägg om sökmotorvänliga länkar. Om man kör Joomla och aktiverar Joomla Core Sef så ser adresserna ganska snygga ut.

Exempelvis ser url ut något i stil med /om-treplex och /chalmers/fjaederpendel-i-matlab.

Detta är bra men om man vill göra egna sef-urls kan man modifiera htaccess något. Jag behövde göra det för att få snygga urls till webbplatskartor.

Jag letade ett tag efter detta så jag hoppas jag gjorde det lättare för någon.

 

Options +FollowSymLinks

RewriteEngine On

########### egna
#
RewriteRule ^sitemap$ index.php?option=com_xmap&sitemap=1 [L]
RewriteRule ^sitemap.xml$ index.php?option=com_xmap&sitemap=1&view=xml [L]

 

Eller ladda ner hela här:

 

 

 

Se till att dina egna regler är före andra regler. [L] betyder att apache slutar leta efter fler omskrivningar.

Tagged with: