EnglishSvenska

Bränn Arduino bootloader till Atmega328-PU

Jag köpte ett gäng nya Atmega328-PU. Eftersom det finns två varianter av detta mikrochip nämligen Atmega328p-pu och Atmega328-pu. P efter 328 innebär "pico-power" vilket betyder att den drar mindre ström. När man försöker bränna en bootloader ett icke pico-power-chip så får man felmeddelande om ogiltig signatur:

Expected signature for ATMEGA328P is 1E 95 0F Double check chip, or use -F to override this

Snabbaste sättet att lösa detta är att lägga till non-pico-power som en Arduino-typ. Gå till mappen där Arduino IDE är installerat. Öppna filen /hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf. Lägg till detta:

#------------------------------------------------------------
# ATmega328
#------------------------------------------------------------

part
  id   = "m328";
  desc  = "ATMEGA328";
  has_debugwire = yes;
  flash_instr  = 0xB6, 0x01, 0x11;
  eeprom_instr = 0xBD, 0xF2, 0xBD, 0xE1, 0xBB, 0xCF, 0xB4, 0x00,
    0xBE, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xBC, 0x00, 0xBB, 0xBF,
    0x99, 0xF9, 0xBB, 0xAF;
  stk500_devcode = 0x86;
  # avr910_devcode = 0x;
  signature  = 0x1e 0x95 0x14;
  pagel  = 0xd7;
  bs2   = 0xc2;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable = "1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1",
   "x x x x x x x x x x x x x x x x";

  chip_erase = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 x x x x x",
   "x x x x x x x x x x x x x x x x";

  timeout = 200;
  stabdelay = 100;
  cmdexedelay = 25;
  synchloops = 32;
  bytedelay = 0;
  pollindex = 3;
  pollvalue = 0x53;
  predelay = 1;
  postdelay = 1;
  pollmethod = 1;

  pp_controlstack =
 0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
 0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
 0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
 0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay = 100;
  progmodedelay = 0;
  latchcycles  = 5;
  togglevtg  = 1;
  poweroffdelay = 15;
  resetdelayms = 1;
  resetdelayus = 0;
  hvleavestabdelay = 15;
  resetdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  memory "eeprom"
 paged  = no;
 page_size = 4;
 size  = 1024;
 min_write_delay = 3600;
 max_write_delay = 3600;
 readback_p1 = 0xff;
 readback_p2 = 0xff;
 read = " 1 0 1 0 0 0 0 0",
     " 0 0 0 x x x a9 a8",
     " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
     " o o o o o o o o";

 write = " 1 1 0 0 0 0 0 0",
     " 0 0 0 x x x a9 a8",
  " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
  " i i i i i i i i";

 loadpage_lo = " 1 1 0 0 0 0 0 1",
     " 0 0 0 0 0 0 0 0",
     " 0 0 0 0 0 0 a1 a0",
     " i i i i i i i i";

 writepage = " 1 1 0 0 0 0 1 0",
    " 0 0 x x x x a9 a8",
    " a7 a6 a5 a4 a3 a2 0 0",
    " x x x x x x x x";

 mode  = 0x41;
 delay  = 20;
 blocksize = 4;
 readsize = 256;
  ;

  memory "flash"
 paged  = yes;
 size  = 32768;
 page_size = 128;
 num_pages = 256;
 min_write_delay = 4500;
 max_write_delay = 4500;
 readback_p1 = 0xff;
 readback_p2 = 0xff;
 read_lo = " 0 0 1 0 0 0 0 0",
   " 0 0 a13 a12 a11 a10 a9 a8",
   " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
   " o o o o o o o o";

 read_hi = " 0 0 1 0 1 0 0 0",
   " 0 0 a13 a12 a11 a10 a9 a8",
   " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
   " o o o o o o o o";

 loadpage_lo = " 0 1 0 0 0 0 0 0",
     " 0 0 0 x x x x x",
     " x x a5 a4 a3 a2 a1 a0",
     " i i i i i i i i";

 loadpage_hi = " 0 1 0 0 1 0 0 0",
     " 0 0 0 x x x x x",
     " x x a5 a4 a3 a2 a1 a0",
     " i i i i i i i i";

 writepage = " 0 1 0 0 1 1 0 0",
    " 0 0 a13 a12 a11 a10 a9 a8",
    " a7 a6 x x x x x x",
    " x x x x x x x x";

 mode  = 0x41;
 delay  = 6;
 blocksize = 128;
 readsize = 256;

  ;

  memory "lfuse"
 size = 1;
 min_write_delay = 4500;
 max_write_delay = 4500;
 read = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
    "x x x x x x x x o o o o o o o o";

 write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
     "x x x x x x x x i i i i i i i i";
  ;

  memory "hfuse"
 size = 1;
 min_write_delay = 4500;
 max_write_delay = 4500;
 read = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
    "x x x x x x x x o o o o o o o o";

 write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
     "x x x x x x x x i i i i i i i i";
  ;

  memory "efuse"
 size = 1;
 min_write_delay = 4500;
 max_write_delay = 4500;
 read = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
    "x x x x x x x x x x x x x o o o";

 write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
     "x x x x x x x x x x x x x i i i";
  ;

  memory "lock"
 size = 1;
 min_write_delay = 4500;
 max_write_delay = 4500;
 read = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
    "x x x x x x x x x x o o o o o o";

 write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
     "x x x x x x x x 1 1 i i i i i i";
  ;

  memory "calibration"
 size = 1;
 read = "0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 x x x x x",
    "0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o";
  ;

  memory "signature"
 size = 3;
 read = "0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x",
    "x x x x x x a1 a0 o o o o o o o o";
  ;
;

Hitta därefter filen /hardware/arduino/boards.txt och lägg till:

##############################################################

uno328.name=Arduino Uno w/ ATmega328 (non-P)
uno328.upload.protocol=arduino
uno328.upload.maximum_size=32256
uno328.upload.speed=115200
uno328.bootloader.low_fuses=0xff
uno328.bootloader.high_fuses=0xde
uno328.bootloader.extended_fuses=0x05
uno328.bootloader.path=optiboot
uno328.bootloader.file=optiboot_atmega328.hex
uno328.bootloader.unlock_bits=0x3F
uno328.bootloader.lock_bits=0x0F
uno328.build.mcu=atmega328
uno328.build.f_cpu=16000000L
uno328.build.core=arduino
uno328.build.variant=standard

Därefter ska det från Arduinos IDE se ut såhär:

 

Komponenter finns här:

Du kan också köpa Atmega med Arduino bootloader och klisterlapp:
Tagged with: , , ,

Gjorde min egen bootloader ISP till Arduino

Eftersom jag inte har en egen programmerare för att bränna bootloaders till Atmega-chip valde jag att göra en egen. Såhär blev den:

Eftersom jag använder en dip-socket kan jag lätt programmera massvis av chip efter varandra om jag vill. Det är bara att knäppa loss och stoppa i nästa.

En fördel med att ha en dedikerad programmerare till Arduino är att man inte behöver dra kablar från en officiell Uno varje gång som man vill bootloada en ny Atmega.

Arduinos webbplats har också några egna guider som beskriver mer utförligt: http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP

 

Komponenter finns här:

Du kan också köpa Atmega med Arduino bootloader och klisterlapp:
Tagged with: , , ,