EnglishSvenska

This post is automatically translated to English by Google Translate.

Sök och ersätt sträng i MySQL

Jag behövde nyligen söka i en tabell och ersätta kolumnvärden. Exempelvis kan detta användas för att över en hel blogg ersätta ett visst ord eller fras med något annat.

UPDATE table_name SET column_name = REPLACE(column_name,'original_string','replace_string');
Posted in CakePHP, Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*