EnglishSvenska

This post is automatically translated to English by Google Translate.

LaTeX-mall till word

Många saknar en bra mall för att skriva akademiska labbrapporter. Jag lägger därför upp min LaTeX-liknande mall till Word. LaTeX är ett typsättningsspråk som främst används i akademiska miljöer. Kännetecken för en LaTeX-rapport är ofta numrerade rubriker, ett speciellt typsnitt (computer modern) och breda marginaler. Fördelarna med LaTeX är många men ibland kan det vara mer tidseffektivt att skriva rapporten i Word.

LaTex-mall till Word (eller gå in på Github-projektet)

Typsnitt Computer Modern

 

Exempel på rapport skriven med denna mall

Extra:
Instruktioner för att snabbt skriva ekvationer i Word

 

Posted in Chalmers

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*